Nākamās paaudzes izpētes aģentūra

Forta Research ir pilna servisa pētījumu aģentūra, kas nodrošina augstas kvalitātes izpētes pakalpojumus mārketinga efektivitātei un biznesa izaugsmei.

Augstas kvalitātes pētījumi ir būtisks pamats kvalitatīviem biznesa lēmumiem.

Linda Ezera

Vadošā speciāliste un uzņēmuma vadītāja

Komanda

Linda Ezera

Linda Ezera

Sociologs | vadošā speciāliste un uzņēmuma vadītāja

Linda ir ieguvusi bakalaura grādu socioloģijas zinātnē un maģistra grādu mārketinga vadībā Latvijas Universitātē. Vairāk kā 15 gadu padziļināta pieredze patērētāju un mārketinga pētījumos, apvienojumā ar izglītību, ir sniegusi iespēju konsultēt un vadīt izpēti lielākajiem uzņēmumiem Latvijā, Polijā un Ziemeļeiropā.

Komplicētā pētījumu pasaule ir jāpārvērš skaidrās, vienkārši uztveramās idejās un secinājumos. Linda tic, ka pētniecība pārvērsta saprotamos rezultātos un stabila izpētes pēctecība, ir svarīgākais lēmumu pieņemšanas atbalsts uzņēmumu un organizāciju ikdienas darbā, kurš pievieno vērtību un sniedz izrāvienu biznesa izaugsmei.

Kā apliecinājums Lindas profesionalitātei ir pagodinājums būt par starptautiskās pētījumu kvalitātes standartu organizācijas ESOMAR oficiālo pārstāvi Latvijā.
Linda Ezera
Linda Ezera
Sociologs | vadošā speciāliste un uzņēmuma vadītāja
Agnija Šmite
Agnija Šmite
Biznesa izaugsmes un mārketinga stratēģijas eksperte; 20 gadu vadības pieredze uzņēmumos
Laura Čekavaja
Laura Čekavaja
Pētījumu vadītāja

Pakalpojumi

Forta Research iedziļinās klienta vajdzībās un savos pakalpojumos piemēro atbilstošāko metodoloģiju izvirzīto mērķu sasniegšanai.

Kvantitatīvie pētījumi

Liela respondentu skaita aptaujas patērētāju un B2B segmentos, lai iegūtu reprezentatīvus rezultātus par sabiedrību vai biznesa nozari.
  • Aptaujas internetā (CAWI)
  • Telefonintervijas (CATI)
  • Tiešās intervijas (CAPI)

Kvalitatīvie pētījumi

Padziļinātas diskusijas un intervijas, lai iegūtu detalizētu izpratni par rīcības iemesliem un motivācijām.
  • Fokusgrupu diskusija (FGD)
  • Padziļinātās intervijas (IDI)
  • Novērojumi un eksperimenti

Specializētie pētījumi

Speciāli pielāgota izpēte produktu un pakalpojumu lietošanas izpratnei.
  • Degustācijas un garšu testi
  • Eye Tracking
  • Slepenais pircējs
  • Speciāli pielāgoti/ izveidoti pētījumi